Phạm Thị Nghi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,322

 
Mục này được 26824 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Nghi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/07/1963
Nơi sinh: Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định
Quê quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng chuyền; Tại: Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn - Hà Bắc
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Tại: Đại học TDTT Bắc Ninh
Dạy CN: Lý luận
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 654/10 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0903524268
Email: ptnghi@ud.edu.vn ; phamthinghi@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghĩa bình năm 1986
-Giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng năm 1989
-Học cao học tại trường TDTT Bắc Ninh năm 1995
-Giảng viên trường Đại học Đại cương – Đại học Đà Nẵng năm 1996
-Giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất – Đại học Đà Nẵng năm 1998
-Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Và Đào tạo Trung tâm GDTC năm 2000
-Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Lý luận – Trung tâm GDTC – Đại học Đà Nẵng năm 2001
-Học nghiệp vụ TDTT tại trường Đại học Quảng Tây – Trung Quốc 2005
-Trưởng Bộ môn Lý luận ; Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trung tâm GDTC – Đại học Đà nẵng năm 2008-2014
-Trưởng Bộ môn Lý luận, Điền kinh, Thể dục năm 2014 – 2018
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn bóng chuyền cho sinh viên các lớp nâng cao bóng chuyền Đại học Đà Nẵng; năm 2000.
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả chuyền hai cho sinh viên lớp bóng chuyền nâng cao Đại học Đà Nẵng; năm 2002.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn