Phạm Thị Ngọc Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,894

 
Mục này được 19223 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Ngọc Ly
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/01/1985
Nơi sinh: KonTum - KonTum
Quê quán Vụ Bản - Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: ĐHĐN
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Kế toán - Kiểm toán
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0963121069
Email: ptnly@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2007 tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Kế toán
Từ Năm 2008-2010 giảng dạy tại Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Miền Trung
Từ năm 2009 - 2012 học thạc sĩ tại Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Kế toán
Từ năm 2010 - 2012 làm việc tại liên doanh Tekken Yokogawa ThangLong Marubeni
Từ năm 2012 - nay làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phát triển logistics ở Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. CODI 2018 (kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối) lần 2. Trang: 443-450. Năm 2020. (Jul 1 2020 12:00PM)
[2]Tham luận: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 “ Kế toán, kiểm toán và tài chính VN, xu hướng và triển vọng’. Trang: 157-169. Năm 2020. (Jul 1 2020 12:04PM)
[3]Tham luận: Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình hợp tác xã ở Tây Nguyên. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019. Trang: 357-361. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:08AM)
[4]Tham luận: Thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển NNCNC vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế". Trang: 589-601. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:21AM)
[5]Tham luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo khoa học quốc gia “ Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Trang: 377-385. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:25AM)
[6]Tham luận: Phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo quốc tế về ngân hàng và tài chính lần thứ nhất (ICBF2019). Trang: 533-544. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:29AM)
[7]Tham luận: Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 2. Trang: 352-356. Năm 2018. (Jul 1 2020 10:52AM)
[8]Tham luận: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong các hoạt động Logistics của doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. CODI 2018 (kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối). Trang: 169-173. Năm 2018. (Jul 1 2020 9:52AM)
[9]Bài báo: Kiểm toán hoạt động chuyển giá của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế. Số: 06 tháng 03/2018. Trang: 69-72. Năm 2018. (Jul 1 2020 10:03AM)
[10]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly; Phan Thị Thanh Quyên. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế. Số: 02 - Tháng 3/2017. Trang: 103-114. Năm 2017. (Aug 7 2017 3:08PM)
[11]Bài báo: Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: thực trạng và giải pháp. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 2(111).2017. Trang: 37-42. Năm 2017. (Aug 7 2017 2:34PM)
[12]Tham luận: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các DN thuộc lĩnh vực tài chính. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Lê Thị Hồng Nghĩa. Hội thảo quốc gia đại học Kinh tế Đà Nẵng Comb 2017. Trang: 673-677. Năm 2017. (Jul 1 2020 9:43AM)
[13]Bài báo: Chế độ quản lý và sử dụng tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số: Tháng 2 năm 2016. Trang: 62-63. Năm 2016. (Apr 22 2016 8:17AM)
[14]Tham luận: Hiệu quả ứng dụng phần mềm kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 5 (CITA 2016). Trang: 200-203. Năm 2016. (Aug 7 2017 2:41PM)
[15]Bài báo: Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng Tài sản cố định tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Tạp chi Kế toán - Kiểm toán. Số: 9/2016. Trang: 32-35. Năm 2016. (Aug 7 2017 2:56PM)
[16]Tham luận: Xu hướng chuyển đổi báo cáo tài chính Việt Nam theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Kỷ yếu hội thảo IFRS - Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam. Trang: 85-89. Năm 2016. (Aug 7 2017 3:00PM)
[17]Bài báo: Kế toán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ và nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Tạp chi Kế toán - Kiểm toán. Số: 6/2015. Trang: 42-43. Năm 2015. (Jan 11 2016 10:43AM)
[18]Tham luận: Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ lần thứ nhất. Trang: 345-353. Năm 2015. (Jan 11 2016 10:50AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Năm: 2016.
[2] Giấy khen cấp ĐHĐN. Số: 2772/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2012 giảng viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn