Phạm Thị Phương Danh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,757

 
Mục này được 28753 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Phương Danh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/11/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến Trúc; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kiến Trúc- môn Xã hội học Đô thị & Lịch sử Đô thị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Nhật ngữ
Địa chỉ liên hệ: 236 Đống Đa - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: phuongdanh1102@yahoo.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn