Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,240

 Thực trạng tổ chức chuyên trang địa phương của một số tờ báo in ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Báo chí miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; Số: Không có;Từ->đến trang: 22-24;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn