Phan Chi Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,852,235

 
Mục này được 6832 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Chi Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/06/1985
Nơi sinh: An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quê quán An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân sư phạm Hoá học; Tại: Đại học sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Hoá hữu cơ; Tại: Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá cơ bản
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung văn
Địa chỉ liên hệ: Tổ 37 Đông Xuân, An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: chiuyenb1@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007 đến nay là giảng viên khoa Công nghệ Hoá học - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng rượu vang khế. Chủ nhiệm: Phan Chi Uyên. Mã số: T2013-06-51. Năm: 2013. (Jul 15 2014 2:07PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: LÊ TỰ HẢI, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. PHAN CHI UYÊN, Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 112. Năm 2008. (May 19 2011 1:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Isomorphous Crystals Formed by the Similar Supramolecular Motifs in Sorafenib Hydrochloride and Regorafenib Hydrochloride Salts. Authors: Chi Uyen Phan, Jie Shen, Jiyong Liu, Jianming Mao, Xiurong Hu, Guping Tang
. Tạp chí Crystals của MDPI. No: 9. Pages: 649-662. Year 2019.
(Dec 6 2019 9:49PM)
[2]Article: Enhanced antitumour effect for hepatocellular carcinoma in the advanced stage using a cyclodextrin-sorafenib-chaperoned inclusion complex
.
Authors: Chiuyen Phan, Ziyang Zheng, Jianwei Wang, Qiwen Wang, Xiurong Hu,Guping Tang and Hongzhen Bai
. Biomaterials Science (a journal of royal society of chemistry). No: 10. Pages: 1039-1050. Year 2019.
(Nov 1 2019 7:41AM)
[3]Article: Impact of Crystal Habit on Solubility of Ticagrelor
.
Authors: Yan Ren, Jie Shen, Kaxi Yu, Chi Uyen Phan, Guanxi Chen, Jiyong Liu, Xiurong Hu andJianyue Feng
. crystals (a journal of MPDI). No: 9. Pages: 556-571. Year 2019.
(Nov 1 2019 7:45AM)
[4]Article: Preparation and Characterization of Novel Pharmaceutical Co-Crystals: Ticagrelor with Nicotinamide. Authors: Muhammad Inam, Jiajia Wu, Jie Shen, Chi Uyen Phan, Guping Tang and Xiurong Hu
. crystals (a journal of MPDI). No: 8. Pages: 336-348. Year 2018.
(Nov 1 2019 7:36AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hoá hữu cơ, Hoá phân tích
Ngành: Hoá học
 2009 SV cấp cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn