Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,135,020

 SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI LƯỚI YẾU CỦA CÁC LOẠI TURBINE GIÓ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Chung, Lưu Ngọc An*
Nơi đăng: TCKHCN ĐHĐN; Số: 5(114).2017-QUYỂN 1;Từ->đến trang: 17-22;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đã phân tích và so sánh khả năng kết nối lưới yếu của 3 loại WT gồm WT sử dụng SCIG, DFIG và máy phát với bộ biến tần toàn phần. Bài báo chỉ ra tỷ số ngắn mạch (SCR) tối thiểu để các nhà máy có thể làm việc ổn định ở cả chế độ bình thường và sự cố. Ngoài ra, bài báo cũng đưa ra được giới hạn thời gian duy trì sự cố trên lưới đối với các nhà máy điện gió và các điểm cần phải khắc phục đối với các nhà máy điện gió khi có sự cố xảy ra trên lưới. Từ kết quả so sánh, ở điều kiện lưới lưới yếu thì nhà máy điện gió nên sử dụng loại máy phát DFIG ở chế độ điều khiển điện áp sẽ tốt hơn so với các nhà máy còn lại. Nếu nhà máy phải sử dụng máy phát với bộ biến tần toàn phần thì phía GSC nên điều khiển điện áp. Trường hợp nhà máy điện gió phải sử dụng máy phát SCIG thì nên lắp đặt STATCOM thay vì sử dụng tụ bù tĩnh
ABSTRACT
This paper analysis and compare the ability of three wind turbines using SCIG, DFIG, and generators with a full converter in weak grid connection. In this paper, the minimum value of short-circuit capacity ratio (SCR) of the connected grid such that the wind farms can be stable under normal and faulted-grid condition are indicated. In the case of fault on the connected grid, this paper also shows maximum interval to isolate faulted line and problems occurring on the wind farms. From this comparison, under weak grid connection, the DFIG-based wind turbine with voltage control mode should be prioritized. In wind farms using the full converter, the grid side converter should be controlled to adjust voltage. If the wind farm has to use SCIG, an STATCOM should be installed instead of a capacitor bank
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn