Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,136,236

 Cải Thiện Khả Năng Phục Hồi Điện Áp Cho Nhà Máy Phong Điện Ngoài Khơi Kết Nối Với Lưới Qua Hệ Thống HVDC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan and Kyoung Soo Ro
Nơi đăng: Journal of Renewable and Sustainable Energy; Số: Volume 4, Isue 6;Từ->đến trang: 063109-1 to036109-13;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Large offshore wind farms using high voltage direct current transmission system have been considered and exploited in a few countries in the world. Maintaining stable operation of the wind farm is an important issue. Previous studies only proposed some methods to improve the fault ride-through capability of the wind farm as it is connected to a quite strong system, resulting in recovery of the voltage at the point of common coupling (PCC) after clearance of onshore grid-fault. This paper will evaluate the PCC voltage recovery ability of the wind farm when it is connected to a weak grid and suggest a new method to overcome unrecoverable voltage problem. The effectiveness of the proposed control strategies is proven by simulation results.
http://jrse.aip.org/resource/1/jrsebh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn