Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,138,519

 Phối hợp điều khiển giữa ắc quy và cánh turbine để nhà máy điện gió đáp ứng yêu cầu phát công suất của lưới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Dinh Chung
Nơi đăng: Tap Chí KHCN Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3 (64);Từ->đến trang: 18-23;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi nhà máy điện gió cung cấp 1 phần công suất đáng kể trong hệ thống điện, sự dao động công suất đầu ra của nó gây khó khăn cho việc duy trì cân bằng công suất trong hệ thống. Do vậy, nhà vận hành hệ thống luôn mong muốn các nhà máy điện gió có khả năng vận hành như một nhà máy thủy điện hoặc nhiệt điện….Để đáp ứng yêu cầu này, bài báo đưa ra 1 phương pháp điều khiển để nhà máy điện gió phát công suất theo biểu đồ mà lưới yêu cầu. Phương pháp này được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa hệ thống ắc quy và hệ thống điều khiển góc cánh quạt của turbine. Nguyên tắc phối hợp, sơ đồ điều khiển của ắc quy và turbine được mô tả chi tiết trong bài báo. Các kết quả mô phỏng trên Matlab/Simulink cho thấy rằng với hệ thống điều khiển đưa ra, công suất nhà máy phát vào lưới hoàn toàn đáp ứng được biểu đồ phát công suất dù cho ắc quy đã được nạp đầy.
ABSTRACT
As the penetration of wind power accounts for a significant ratio in the power system, fluctuations in the power output of wind farm cause negative effects on the maintaining of the active power balance in the power system. Therefore, the power system operator always requires that large wind farms should operate in the same way as a conventional power plant: a hydro power plant or a thermal power plant…. To meet this requirement, this paper proposes a control method so that the power output of wind farm satisfies a generation schedule required by the power system operator. This scheme is based on the co-ordination control between battery and the wind turbine pitch control system. The principle of this co-ordination and control diagrams applied to battery system and wind turbine are described in details. Simulation results under the Matlab/Simulink environment indicate that with the proposed scheme, the active power output of wind farm delivered to the connected grid completely satisfies the power system operator demand no matter how the full charge state of the battery is.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn