Phan Hoàng Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,756

 
Mục này được 20094 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Hoàng Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/03/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Điện & Điện tử; Tại: Đại học Kỹ thuật Nanyang
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đại học Adelaide
Dạy CN: Quản trị kinh doanh, Tài chính
Lĩnh vực NC: Quản trị kinh doanh; Tài chính; Marketing
Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Social Security Contribution Indebted Firms In Vietnam: Characteristics And Market Value . Tác giả: Phan Hoàng Long, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng . Hue University Journal of Science: Economics and Development. Số: 129 (5A). Trang: 17-28. Năm 2020. (Jul 17 2020 8:42AM)
[2]Bài báo: Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa, Phan Hoàng Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 12 (230) 2014. Trang: 61-78. Năm 2014. (Apr 13 2016 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Tung Lam Dang, Man Dang, Hoang Luong, Lily Nguyen, Hoang Long Phan
. International Review of Financial Analysis (ISI Q1, A). No: 67. Pages: 101430. Year 2020.
(Dec 2 2019 10:53AM)
[2]Article: The time‐to‐maturity pattern of futures price sensitivity to news. Authors: Hoang-Long Phan, Ralf Zurbruegg. The Journal of Futures Markets (ISI Q1, A). No: 40(1). Pages: 126-144. Year 2020. (Aug 23 2019 4:21PM)
[3]Article: Effective Segmentation of Organic Food Consumers in Vietnam Using Food-Related Lifestyles. Authors: Le Van Huy, Mai Thi Thao Chi, Antonio Lobo, Ninh Nguyen, and Phan Hoang Long. Sustainability (ISI Q2). No: 11(5). Pages: 1237-1253. Year 2019. (Mar 27 2019 3:29PM)
[4]Presentations: How foreign investors improve stock price informativeness in Vietnam? An empirical study on the foreign trading and foreign ownership channels. Authors: Hoàng Long PHAN,Yessy PERANGINANGIN. Vietnam International Conference in Finance (VICIF). Pages: 100-120. Year 2016. (Apr 13 2016 8:44AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Strategy Management
Ngành: Kinh tế học
 2020 Undergraduate students (International Programs)  Danang University of Economics
[2]Risk Management
Ngành: Kinh tế học
 2019 Undergraduate Students (International Programs)  Hue College of Economics
[3]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 SV Đại học  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[4]Corporate Finance
Ngành: Kinh tế học
 2014 Undergraduate Students (High Quality Programs)  Danang University of Economics
[5]Quản trị dự án
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 SV đại học  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[6]Sử dụng phần mềm STATA trong nghiên cứu khoa học
Ngành: Kinh tế học
 2014 SV đại học và sau ĐH, nghiên cứu viên  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[7]Project Management
Ngành: Kinh tế học
 2014 Undergraduate students (International programs)  Danang University of Economics
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn