Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,237,450

 Nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống đo tiêu hao nhiên liệu lỏng trang bị cho băng thử động cơ Froud
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  TS. Phan Minh Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2015-02--117 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn