Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,983

  - A Study on the LPG Dual Fuel Combustion Characteristics of an Indirect Injection Compression Ignition Engine. PhD. Thesis, Chulalongkorn University, Thailand. 2007.
- A Simulation of CNG Direct Injection System for Spark Ignition Engine (Đồng tác giả). Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Việt Nam. 2008.
Nghiên cứu ô tô dùng CNG ở thành phố Hồ Chí Minh (Đồng tác giả). Hội nghị Khoa học kỹ thuật Toàn quốc, IFOST 2009, thành phố Hồ Chí Minh. 2009.
- Nghiên cứu ứng dụng tăng áp cộng hưởng cho động cơ diesel ô tô tải. (Đề tài cấp Bộ mã số: B99-III-11, đồng tác giả). 2002.
- Nghiên cứu quy luật biến đổi của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. (Đề tài cấp bộ mã số: B2005-15-49, tham gia). 2006.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn