Phan Quang Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,329,838

 
Mục này được 20263 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quang Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/0
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3832368; Mobile: 0905236715
Email: phthanhircdn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn