Phan Quốc Toản
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 42774 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quốc Toản
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/02/1984
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thuỷ sinh học; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Động vật học; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Động vật học, Động vật học không xương sống, Phân loại học, Bảo tồn đa dạng sinh học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733292; Mobile: 0988311721
Email: phanquoctoan84@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội
- Thời gian: 6/2006 - 3/2007
- Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
- Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Phòng Sinh học, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
- Thời gian: 3/2007 - 12/2009
- Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
- Địa chỉ cơ quan: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Khoa Côn trùng - Ký sinh trùng, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội, Cục Quân Y.
- Thời gian: 12/2009 - 3/2011
- Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
- Địa chỉ cơ quan: 21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
4. Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
- Thời gian: 12/2012 - nay.
- Vị trí công tác: Giảng viên
- Địa chỉ cơ quan: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: List of odonates (Insecta: Odonata) from Huu Lien Nature Reserve in Northern Vietnam. Tác giả: Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 4/2011
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 328-338. Năm 2011.
(Jan 15 2013 4:31PM)
[2]Bài báo: Kết quả bước đầu về điều tra giun tròn ký sinh (Nematoda) trên một số loài động vật không xương sống Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Lực & Phan Quốc Toản
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Y học Quân sự, CĐ1/2009
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 118-123. Năm 2009.
(Jan 15 2013 4:45PM)
[3]Bài báo: Danh sách các loài chuồn chuồn (Insecta: Odonata) ở Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tác giả: Phan Quốc Toản. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 22/10/2009.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 383-389. Năm 2009.
(Jan 15 2013 4:02PM)
[4]Bài báo: Dẫn liệu về thành phần loài sán lá ký sinh ở Chuột nhà (Rattus flavipectus) hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và mô tả loài Centrocestus formosanus (Heterophyidae) lần đầu tiên phát hiện ở chuột Việt Nam. Tác giả: Phan Quốc Toản, Phạm Văn Lực, Nguyễn Văn Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Sinh học. Số: 31(1). Trang: 14-20. Năm 2008. (Jan 15 2013 4:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Matrona taoi spec. nov., a new damselfly from northern Vietnam (Odonata: Calopterygidae). Authors: Phan Quoc Toan & Matti Hämäläinen. Zootaxa Journal. No: 2972. Pages: 63-68. Year 2011. (Dec 12 2012 9:55AM)
[2]Article: First discovery and description of female and larva of Rhinagrion hainanensis Wilson & Reels, 2001 (= R. yokoii Sasamoto, 2003) (Zygoptera: Megapodagrionidae) from Vietnam. Authors: Itsuro Kawashima, Akihiko Sasamoto, Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong. TOMBO (Fukui) jounal. No: 53. Pages: 93-99. Year 2011. (Dec 12 2012 10:01AM)
[3]Article: Anisoptera of Cuc Phuong National Park, North Vietnam. Authors: Do Manh Cuong, Bui Minh Hong, Nguyen Thi Hoai & Phan Quoc Toan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund. No: 33. Pages: 1-18. Year 2011. (Dec 12 2012 5:32PM)
[4]Article: Xuan Son National Park, a paradise for Caloptera damselflies in northern Vietnam. Authors: Phan Quoc Toan, Do Manh Cuong & Matti Hämäläinen. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund. No: 32. Pages: 1-34. Year 2011. (Jan 15 2013 3:56PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Nagao Foundation

 Tự nhiên

 2008

 

 Nagao Natural Environment Foundation (NEF)

  
 Khen thưởng
[1] Sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm: 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn