Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Matrona taoi spec. nov., a new damselfly from northern Vietnam (Odonata: Calopterygidae)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quoc Toan & Matti Hämäläinen
Nơi đăng: Zootaxa Journal; Số: 2972;Từ->đến trang: 63-68;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Loài Chuồn chuồn mới cho khoa học Matrona taoi Phan & Hamalainen (mẫu chuẩn con đực từ Xóm Cỏi, Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thu thập ngày 15 tháng 11 năm 2010, ở độ cao 442m, được lưu trữ tạo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Hà Nội) được mô tả trên con đực và con cái, và được so sánh đối chiếu với các loài trong cùng giống.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Matrona taoi Phan & Hamalainen, spec. nov. (holotype, male, from Vietnam, Phu Tho province, Xuan Son National Park, Xom Coi, alt. 442m, 15 xi 2010, deposited in Vietnam National Museum of Nature, Hanoi) is described from both sexes, illustrated and compared with other species in the genus.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn