Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xuan Son National Park, a paradise for Caloptera damselflies in northern Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quoc Toan, Do Manh Cuong & Matti Hämäläinen
Nơi đăng: IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 32;Từ->đến trang: 1-34;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Kết quả từ 3 chuyến điều tra khảo sát tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, miền bắc Việt Nam từ 2009-2010 đã ghi nhận được 13 loài chuồn chuồn kim thuộc liên họ Chuồn chuồn cánh màu (Calopterygoidea) cùng với ghi chú về sinh cảnh và hình ảnh của chúng ngoài tự nhiên. Có 3 loài được ghi nhận mới cho Việt Nam: Loài Rhinocypha arguta, loài mới Matrona và loài Vestalaria miao. Loài V. miao được phát hiện lần đầu tiên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn vào tháng 6 năm 2008.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
During three field trips in 2009-2010 to Xuan Son National Park in Phu Tho province in northern Vietnam, a total of 13 species of damselflies of the superfamily Calopterygoidea were recorded. These records are documented here with field photographs of living damselflies. Observations on their biology and behaviour are also noted. Three of the species are reported from Vietnam for the first time: Rhinocypha arguta, an undescribed Matrona species and Vestalaria miao. The last species was first found in Huu Lien Nature Reserve in Lang Son province in June 2008.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn