Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kết quả bước đầu về điều tra giun tròn ký sinh (Nematoda) trên một số loài động vật không xương sống Việt Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Lực & Phan Quốc Toản
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Y học Quân sự, CĐ1/2009
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 118-123;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã có rất nhiều nghiên cứu về giun tròn ở động vật có xương ở Việt Nam (như trên thú, chim, bò sát ếch nhái, cá), tuy nhiên những nghiên cứu về giun tròn ở động vật không xương sống lại rất ít, mặc dù đây là nhóm động vật có số lượng loài lớn nhất và đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống con người và hệ sinh thái. Những nghiên cứu đầu tiên về khu hệ giun tròn ở động vật không xương sống được tiến hành từ năm 1985 thông qua chương trình hợp tác trao đổi khoa học giữa viện khoa học Nga với Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, trên các đối tượng gián, dế chũi, giun đất... Mẫu giun tròn ký sinh được thu thập theo phương pháp mổ khám toàn diện của Skarjabin, và được bảo quản trong dung dịch formalin 4-6%. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp có 40 loài thuộc 14 họ giun tròn ký sinh ở ĐVKXS được ghi nhận.
ABSTRACT
Many studies on parasitic nematodes of vertebrate animals in Vietnam (such as mammals, birds, reptiles, amphibian and fish) has been for many years ago and different part of Vietnam. However, there are a few report on parasitic nematodes of invertebrate animals although they is a great creature group in terms of their numbers and their role in the ecosystem. Study on parasitic nematodes of invertebrate animals in Vietnam has been made since 1985 to now, on some species such as cockroach, cricket, myriapod, earthworm, etc. The parasitic nematodes were collected from invertebrates by Skrjabin’s method. Preservation of nematodes specimens in 4-6% formaline solution. Total 40 species of 14 family were reported in this article. Majority of them is new species or new record in the world. We believe that the number of parasitic nematodes of invertebrate animals recored in this country will probably be increased in the near future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn