Phan Thị Hà Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23500 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Hà Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/11/1977
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Pháp; Tại: Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện; Tại: Victoria University of Wellington
Dạy CN: Khoa học Thông tin - Thư viện Thông tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 03/2017 - hiện nay: CBVC Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
05/2008 - 06/2018: Học Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
03/2011 - 02/2017: Trưởng phòng Phòng Dịch vụ Thông tin, Trung tâm Thông tin Học liệu, ĐHĐN
03/2014 - 06/2015: Học Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng
12/2012 - 12/2015: Tham gia Ban điều hành Dự án BMGF-VN và giảng dạy cho cán bộ quản lý, cán bộ thư viện tỉnh, CBTV huyện, xã và BĐVHX cho các tỉnh Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.
05/2008 - 05/2013: Tham gia cấp ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin Học liệu, ĐHĐN
11/2002 - 05/2012: UVBCH CĐBP (2002, 2003, 2005), CTCĐBP (2005-2012), UVBCH CĐCS Cơ quan ĐHĐN (2008 - 2012)
03/2005 - 02/2017: CBVC tại Trung tâm Thông tin Học liệu, ĐHĐN
12/2003 - 02/2005: Học Thạc sỹ tại Đại học Victoria of Wellington, New Zealand
05/2002 - 11/2002: Học tiếng Anh tại Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM (Dự án Quỹ Ford tài trợ)
08/2000 - 09/2000: Tập huấn Kỹ năng CNTT và thư viện tại Trường Đại học Queensland, Úc
03/2000 - 04/2000: Học nghiệp vụ Cơ sở Thư viện học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
01/2000 - 07/2005: CBVC tại Trung tâm Thông tin Tư liệu, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng ở Việt Nam" do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ - D07.06. Chủ nhiệm: Trung tâm Thông tin Học liệu, ĐHĐN. Thành viên: Phan Thị Hà Thanh - Ủy viên BĐH + Giảng dạy. Mã số: QĐ: 59/TTHL. Năm: 2015. (Mar 12 2020 8:21PM)
[2] Đề tài Khác: Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng ở Việt Nam" do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ - D.03.11. Chủ nhiệm: Trung tâm Thông tin Học liệu, ĐHĐN. Thành viên: ThS. Phan Thị Hà Thanh - Ủy viên BĐH + Giảng dạy. Mã số: QĐ:08/TTHL. Năm: 2014. (Mar 12 2020 8:17PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Định hướng chiến lược phát triển bộ sưu tập tại Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Mã số: T2006-01-02. Năm: 2007. (Sep 22 2016 10:58AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định thực trạng sử dụng thông tin tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: CN. Phan Thị Hà Thanh. Mã số: T03-III-12. Năm: 2003. (Mar 12 2020 8:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Một số trao đổi về hoạt động hưởng ứng và phát triển văn hóa đọc tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo - Tọa đàm "Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện: Khu vực miền Trung". Đà Nẵng, 03/2018. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trang: 175 - 183. Năm 2018. (Mar 12 2020 10:23PM)
[2]Tham luận: Sự chuyển đổi hoạt động dịch vụ thông tin trong thư viện đại học. Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo "Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại". HN, 11/2017. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trang: 214 - 223. Năm 2017. (Mar 12 2020 10:07PM)
[3]Tham luận: Thư viện đại học và yêu cầu đổi mới trước tác động của xu thế phát triển khoa học công nghệ. Tác giả: TS. Lê Phước Cường - ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học TT-TV "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thông tin - thư viện". Đà Nẵng, 12/2017. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Trang: 18 - 35. Năm 2017. (Mar 12 2020 10:12PM)
[4]Tham luận: Tìm hiểu FRBR - Nền tảng khái niệm cho Quy tắc biên mục "RDA - Mô tả và truy cập tài nguyên". Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học TT-TV "Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động thông tin - thư viện". Đà Nẵng, 12/2017. Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. Trang: 142 - 152. Năm 2017. (Mar 12 2020 10:17PM)
[5]Bài báo: Công tác chuẩn hóa hoạt động thông tin - thư viện tại Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Tạp chí Thông tin Tư liệu và Tư liệu. Số: S.5 (2016). Trang: 20 - 28. Năm 2016. (Mar 13 2020 11:51AM)
[6]Bài báo: Giải pháp đổi mới hoạt động Thư viện - Thông tin tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hà Thanh. Tạp chí Thư viện Việt Nam. Số: Số 5 (61) - 09/2016. Trang: 54 - 58, 41. Năm 2016. (Sep 22 2016 11:16AM)
[7]Tham luận: Chuyển đổi mô hình hoạt động Trung tâm Thông tin Học liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới và chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo "Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam (Sách chuyên khảo). Nxb. Đại học Quốc gia HN. Trang: 553 - 566. Năm 2015. (Sep 22 2016 11:14AM)
[8]Tham luận: Bàn về RDA trong bối cảnh chuẩn hóa công tác biên mục tại Việt Nam. Tác giả: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Tọa đàm “Mô tả và truy cập tài nguyên (RDA) và khả năng áp dụng tại Việt Nam”. HN, 25/2/2011. Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trang: 84 - 89. Năm 2011. (May 18 2011 11:47PM)
[9]Tham luận: Đánh giá hoạt động phổ biến Kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Nội dung và phương pháp thực hiện các khóa huấn luyện kỹ năng thông tin cho độc giả". Tp. HCM, 13-15/4/2011. Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia Tp. HCM. Trang: 65 - 72. Năm 2011. (May 18 2011 11:51PM)
[10]Tham luận: Đánh giá hoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Vĩnh Hà - ThS. Phan Thị Hà Thanh. Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Nội dung và phương pháp thực hiện các khóa huấn luyện kỹ năng thông tin cho độc giả". Tp. HCM, 13-15/4/2011. Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia Tp. HCM. Trang: 65 - 72. Năm 2011. (Mar 12 2020 9:33PM)
[11]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn