Phan Thị Hà Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,760,437

 
Mục này được 19450 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Hà Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/12/1977
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Pháp; Tại: Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Khoa học Thông tin Thư viện; Tại: Victoria University of Wellington
Dạy CN: Thông tin - Thư viện (TT-TV)
Lĩnh vực NC: Chuẩn nghiệp vụ TT-TV Dịch vụ Thông tin Kỹ năng/Kiến thức thông tin Xây dựng & quản trị bộ sưu tập số
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại: +84-511 3849324; Mobile: +84-914-018-240
Email: pththanh@ac.udn.vn; pththanh@lirc.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2000 - 05/2005: Chuyên viên Phòng Tài nguyên Thông Tin, Trung tâm TTHL
07/2005 - 07/2008: Tổ trưởng Tổ Biên mục (Cơ sở 2), Trung tâm TTHL
07/2008 - 03/2011: Phụ trách Tổ DVTT (Cơ sở 2), Trung tâm TTHL
05/2012 - 12/2015: Tham gia Ban điều hành của Trung tâm & Giảng dạy các chương trình đào tạo thuộc Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam" do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.
03/2011 - nay: Trưởng phòng Phòng Dịch vụ Thông tin, Trung tâm TTHL
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Định hướng chiến lược phát triển bộ sưu tập tại Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Thành viên: CN. Huỳnh Ngọc Minh Thi. Mã số: T2006-01-02. Năm: 2007. (May 24 2011 10:39AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Định hướng chiến lược phát triển bộ sưu tập tại Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Hà Thanh. Mã số: T2006-01-02. Năm: 2006. (Sep 22 2016 10:58AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn