Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên ngoài nhà tại các Khu chung cư ở giai đoạn thiết kế Tổng mặt bằng bằng phương pháp CFD.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng và Đô thị; Số: 48;Từ->đến trang: 76-80;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khai thác hiệu quả thông gió tự nhiên cho các không gian trong và ngoài công trình - với mục tiêu tiết kiệm năng lượng và tạo ra các không gian sống thân thiện với môi trường - là một trong những yêu cầu, nguyên lý cơ bản trong thiết kế kiến trúc. Vì vậy, việc đưa ra được các đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên ở các bước thiết kế để có những điều chỉnh hợp lý cho phương án là vô cùng cần thiết. Bài báo đi vào nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên ngoài nhà tại các khu chung cư - một hình thái nhà ở phổ biến tại các đô thị trong tương lai - ở giai đoạn thiết kế tổng mặt bằng bằng Phương pháp CFD (tính toán động lực học của lưu chất trên máy tính). Phần mềm CFD được sử dụng trong nghiên cứu là Autodesk Simulation CFD, một phần mềm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu.Trường hợp nghiên cứu điển hình về một khu chung cư tại Đà Nẵng được đưa ra để minh họa.
ABSTRACT
To save energy and to create living spaces that are friendly with environment, efficient exploitation of natural ventilation for the space inside and outside the building is one of the requests and the basic principles of architectural design. Therefore, studying the efficiency of natural ventilation in any design stage is very necessary to make reasonable adjustments for project. In this paper, we studied and proposed a method to assess the efficiency of outdoor natural ventilation in apartment building areas, a common housing form in urban areas in the future, during master plan design by the CFD (computational fluid dynamics) method. Autodesk Simulation CFD used in the study. This is a software that is widely used in many fields of research. A typical case study of an apartment building site in Danang city is shown to illustrate that method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn