Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá chất lượng môi trường trong các căn hộ chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng vào mùa Hè
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng - ĐH Kiến trúc Hà Nội; Số: 23;Từ->đến trang: 20-25;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhà ở dành cho người thu nhập thấp đang nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Ở Đà Nẵng, nhà ở thu nhập thấp chiếm một tỷ trọng lớn trong quỹ nhà hiện có. Nghiên cứu này khảo sát chất lượng môi trường bên trong các căn hộ điển hình thông qua quan trắc trực tiếp tại hiện trường vào mùa Hè. Kết quả quan trắc được phân tích trong mối tương quan với thời tiết bên ngoài. Nghiên cứu này chỉ ra rằng chất lượng môi trường các căn hộ không đồng đều, nhưng nhìn chung ở mức chấp nhận được. Vào mùa Hè, nhiều căn hộ không đảm bảo tiện nghi nhiệt khi ngoài trời nóng bức. Chất lượng chiếu sáng tự nhiên khá tốt, đảm bảo sinh hoạt vào ban ngày. Kết quả nghiên cứu giúp định hướng cải thiện chất lượng thiết kế trong thời gian tới.
ABSTRACT
Housing for low-income people have been of great interest of the urban inhabitants. In Da Nang, the low-income housing occupies a large portion of the existing housing stock. This study investigated the environmental quality in typical apartments by in-situ measurement in summer. Monitoring results are analyzed with respect to the outdoor meteorological conditions. This study indicates that environmental quality of the apartments is uneven, but generally at an acceptable level. In summer, many apartments do not ensure thermal comfort during overheated periods. Daylighting quality is quite good, ensuring daytime activities. The research results can be seen as an orientation to improve the design quality in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn