Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lựa chọn hướng nhà trong thiết kế chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng kiến trúc bền vững.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108), Quyển 2;Từ->đến trang: 269-273;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những năm gần đây, Kiến trúc bền vững đã trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ của kiến trúc thế giới. Trong khi đó, lựa chọn hướng (phương vị) cho công trình là bước thiết kế có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến tính bền vững cho công trình nói chung và chung cư cao tầng nói riêng. Nghiên cứu này tập trung vào việc chọn hướng cho công trình chung cư cao tầng tại Đà Nẵng nhằm khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, với hai yếu tố cơ bản nhất là bức xạ mặt trời và gió. Bằng cách phân tích dữ liệu thống kê, thực hiện các mô phỏng gió bằng phương pháp CFD, bài báo đã làm rõ ảnh hưởng và đề xuất lựa chọn hướng nhà tối ưu cho mục đích nói trên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những hướng có lợi nhất cho chung cư cao tầng ở Đà Nẵng theo hướng kiến trúc bền vững.
ABSTRACT
In some recent years, sustainable architecture has become a key trend of the development of architecture over the world. Meanwhile, the choice of building orientation is among the initial steps of the building design process, having significant impacts on the sustainability of a project. This study focuses on the selection of building orientation for high-rise apartment buildings in Danang so as to effectively exploit natural conditions, with two most basic factors: solar radiation and wind. By performing analyzing statistical data, running wind simulation using the CFD method, this study has clarified and proposed suitable choices of building orientation for the above-mentioned purpose. The results have indicated the most appropriate orientation for high-rise apartment buildings in Danang toward sustainable architecture.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn