Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên hướng đến phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119); Số: 64/2019;Từ->đến trang: 41-45;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khai thác thông gió tự nhiên là một giải pháp cơ bản và hiệu quả nhằm hướng đến sự phát triển bền vững cho kiến trúc. Việc áp dụng các giải pháp thiết kế nhằm khai thác thông gió tự nhiên cho công trình phụ thuộc vào các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng cho các đề xuất là tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên đối với từng thể loại công trình, ứng với từng địa điểm xây dựng. Bài báo nghiên cứu và đánh giá tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên cho loại hình chung cư cao tầng tại Đà Nẵng. Các kết quả khảo sát và phân tích - với các số liệu cụ thể - đã cho thấy, đây là khu vực có tiềm năng rất lớn trong việc khai thác thông gió tự nhiên hướng đến sự phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn