Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa học cho thiết kế nhà chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến trúc xanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(60),;Từ->đến trang: 143-148;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, công trình xây dựng tại các đô thị sử dụng một lượng lớn tài nguyên và năng lượng, đồng thời thải vào môi trường tự nhiên lượng chất thải khổng lồ. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu trái đất. Đối phó và thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu là những thách thức có tính toàn cầu. Vì vậy, việc thiết kế, xây dựng và quản lý công trình xây dựng theo các tiêu chí của Kiến trúc xanh - nhằm tạo ra những công trình thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên - là một xu hướng của kiến trúc thế giới. Trong bài báo này, tác giả đề xuất các cơ sở khoa học cho việc thiết kế chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng - một loại hình nhà ở phổ biến tại các đô thị hiện đại - theo hướng Kiến trúc xanh, nhằm góp phần xây dựng một môi trường bền vững cho thành phố. Từ khóa: (Kiến trúc xanh; Chung cư cao tầng; Môi trường; Năng lượng; Biến đổi khí hậu)
ABSTRACT
Nowadays, the construction buildings at urban area use a large amount of resources, energys and produces a huge of waste into the natural environment. This is one of the causes that make the Earth’ climate to be changed. Copping and adapting to Climate change are the world’ challenges. Therefore, designing, construction and constructive management to follow Green architecture’ criterion is an architecture’ trend of the world. This article proposes some sciential bases for high-rise apartment building’s designing to follow the trend of Green architecture to create a sustainable environment for Đa Nang city. Key words: (Green Architecture; High-rise apartment building; Environment; Energy; Climate change)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn