Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đề xuất diện tích sân trong cho nhà liên kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Hòa; Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 21;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chiếu sáng tự nhiên bằng giải pháp sân trong cho nhà liên kế đã trở thành một trong những giải pháp thiết kế thụ động mang lại nhiều hiệu quả nhất về tiết kiệm năng lượng, cải thiện điều kiện chiếu sáng, góp phần làm tăng tính thẩm mỹ và đa dạng các không gian sử dụng. Tuy nhiên, việc thiết kế sân trong hiện nay còn mang nhiều định tính, người thiết kế chưa có những cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp sân trong hợp lý về diện tích vừa thỏa mãn các yêu cầu chiếu sáng tự nhiên cũng như diện tích sử dụng. Nghiên cứu được thực hiện theo quy trình gồm 04 bước bao gồm: nghiên cứu tổng quan; lựa chọn trường hợp nghiên cứu; mô phỏng ánh sáng tự nhiên, đánh giá và đề xuất giải pháp. Kết quả nghiên cứu hướng đến việc đề xuất một diện tích hợp lý cho sân trong nhằm đáp ứng các yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên cho nhà liên kế.
ABSTRACT
Natural lighting with courtyard’s solutions for row-houses has become one of the passive design principles which brings efficiencies in saving energy, improving the lighting conditions for indoor environment, contributing to the increase of aestheticism and the use of space diversity. However, the current design for courtyard is also much qualitative and the designer does not have any scientific bases to propose reasonable solutions with the aim of satisfying lighting requirements as well as natural use of space. The study was carried out in terms of a 4 step process including: researching overview; selecting case studies; simulating natural light, and evaluating a proposal. The findings aimed to propose a logical area for courtyard in order to meet the requirements of natural lighting for row-houses.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn