Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp thiết kế nhằm tăng cường hiệu quả thông gió tự nhiên trong Chung cư thấp tầng tại thành phố Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 77;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông gió tự nhiên là giải pháp quan trọng của thiết kế thụ động, một giải pháp thiết kế thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa điểm xây dựng để tạo nên các công trình tiện nghi cho người sử dụng, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững cho công trình. Tuy nhiên, tại một số công trình kiến trúc, thông gió tự nhiên chưa được quan tâm khai thác hoặc hiệu quả thông gió tự nhiên tại các công trình này là chưa cao. Bài báo đi vào nghiên cứu thực trạng và đề xuất những định hướng thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho chung cư thấp tầng hiện nay tại Đà Nẵng, một loại hình nhà ở phổ biến tại các dự án nhà ở xã hội của thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Natural ventilation is an important solution of passive design, which is adapted to the natural conditions of the construction site to create buildings which are convenient for occupiers, environmentally friendly, energy savings during its operation and towards a sustainable development in construction projects. However, in some of the buildings, natural ventilation has not been exploied or its effects are not very high. In this article, we study the actual situation and propose some design solutions to enhancing the effect of natural ventilation for low-rise apartment buildings in Danang City, a popular type of shelter in the social housing projects of Danang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn