Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,641

 Suy nghĩ về vấn đề dịch và chuyển nghĩa tục ngữ trong dạy ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hoà
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1993
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn