Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,756

 Dạy các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh cho người học Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa
Nơi đăng: Thông báo Khoa học, trường Đại học Sư phạm –Đại Học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 70 – 76;Năm: 1998
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn