Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,577

 Thực tiễn tổ chức đánh giá rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông các sở Giáo dục & Đào tạo tại Miền trung: Định dạng đề thi - Bài học kinh nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Van Hoa
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo 4/2012; Số: 24-25/4/2012;Từ->đến trang: 18-30;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn