Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,623

 Mở rộng không gian quảng trường nhà hát Trưng Vương
Chủ nhiệm:  Trần Đức Quang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Phan Hữu Bách
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: t05-15-95 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề xuất phương án kiến trúc cảnh quan không gian quảng trường trước nhà hát Trưng Vương nhằm liên kết các công trình công cộng và tạo không gian phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố Đà Nẵng
Phương án kiến trúc cảnh quan không gian quảng trường trước nhà hát Trưng Vương
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn