Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,950,320

 Quy hoạch hệ thống giao thông trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Phan Hữu Bách; Thành viên:  Phạm thị Phương Danh
Số: T2011-02-20 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề xuất giải pháp quy hoạch giao thông và kiến trúc cảnh quan cho trường Đại học Bách khoa. Đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cho các không gian giao thông

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn