Phạm Thị Hồng Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22399 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Hồng Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1956
Nơi sinh: Hà Nội.
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1955; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng
Điện thoại: 733292; Mobile: 0914175193
Email: phha@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Hóa–Sinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1977–1994). Giảng viên Khoa Hóa–Sinh (1994–2000) và Khoa Sinh–Môi trường (2000–2006), Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (2006–2008); Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn