Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Thị Kim Thanh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng dự báo dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Hoàng Lê Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Ngô Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Nguyễn Hữu Hòa
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thuộc quản trị công ty đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Đặng Xuân Lộc
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[6]Nguyễn Thị Tuyết Nga
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[7]Trần Thị Thanh Tâm
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[8]Nguyễn Tiến Phương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Vương Thị Nga
Đề tài: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ở Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[10]Lê Thi Quyên
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Mai Thị Hoài Thương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Nguyễn Thị Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Nguyễn Thị Đông
Đề tài: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Nguyễn Tấn Tâm
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên tại tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Phạm Thị Thu Nguyệt
Đề tài: Vận dụng bảng cân bằng điểm ( Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Nguyễn Thị Tiền
Đề tài: Kế toán quản trị môi trường tại Công ty cổ phẩn Xi Măng VICEM Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[17]Dương Thị Cẩm Vân
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[18]Trần Thị Sáu
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV Sông Thu

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[19]Nguyễn Sĩ Hiếu
Đề tài: Kế toán trách nhiệm tại Công ty CP PYMEPHARCO

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[20]Trần Thị Thái Bình
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn