Phạm Hồng Phong
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21636 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Hồng Phong
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1956
Nơi sinh: Tx Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Phòng công tác Sinh viên; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Thực vật học; Tại: Trường Đại học Vinh
Dạy CN: Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga sơ cấp
Điện thoại: 0236.3841846; Mobile: 0905120237
Email: phphongth@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1980 - 1994: Công tác tại Phòng Giáo vụ, Tham gia dạy ở khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh - Trường CĐSP QN-ĐN
1994 - 2005: Công tác tại phòng Đào tạo - CTCT, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Tham gia giảng dạy tại khoa TL-GD.
2005 - 2010: Làm Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm - ĐHSP - ĐHĐN. Tham gia giảng dạy tại Trường THSP.
2010 - Nay: Làm Trưởng phòng Công tác sinh viên - ĐHSP - ĐHĐN. Tham gia giảng dạy ở khoa Hóa, tham gia sinh hoạt chuyên môn ở Khoa Sinh - MT
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính tích cực học tập "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" của sinh viên Trường ĐHSP - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong. Thành viên: Đinh Xuân Lâm. Mã số: T2012-03-13. Năm: 2012. (Nov 4 2014 4:51PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tìm hiểu mối tương quan giữa học lực cấp Trung học phổ thông và học lực bậc đại học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đậi học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong. Mã số: T05-16-78. Năm: 2006. (Nov 4 2014 4:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế hệ thống nhu cầu cho việc xây dựng Phần mềm quản lý sinh viên. Tác giả: Phạm Hồng Phong
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(3) 2012. Trang: 109 - 113. Năm 2012. (Nov 4 2014 5:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn