Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,219

 Tính tích cực học tập "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" của sinh viên Trường ĐHSP - ĐHĐN.
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Phạm Hồng Phong; Thành viên:  Đinh Xuân Lâm
Số: T2012-03-13 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Qua khảo sát ý kiến của sinh viên tham gia học tập chương trình "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa, đầu năm với số lượng và số liệu đáng tin cậy, đề tài đã rút ra được những mặt tích cực, bổ ích của chương trình học tập này cũng như những vấn đề cần lưu ý, điều chỉnh khi thiết kế nội dung cũng như phương pháp tổ chức để đạt được hiệu quả cao hơn.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

Báo cáo khoa học. Đang lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn