Phạm Hữu Thật
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,392

 
Mục này được 954 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Hữu Thật
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1988
Nơi sinh: Khánh Hòa
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Thể chất - Quốc Phòng; Tại: Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Đại học TDTT Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Điện thoại: ; Mobile: 0973720764;0935523900
Email: thatpham6@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2012 - 2019: Giảng viên Đại học duy Tân;
- 1/2020: Giảng viên Khoa GDTC - ĐHĐN.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn