Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,037,071

 Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và nguy cơ bị thâu tóm thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập dưới góc nhìn pháp lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đình Quang PhúcVõ Thu Hà
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp; Số: ISBN:978-604-67-0811-7;Từ->đến trang: 229-233;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khác; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn