Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,130,538

 Mô hình chẩn đoán động lực học về sự giữ lại phosphorus và các dạng biến đổi phosphorus cho vịnh Bay of Quinte, Canada
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Doan, P.T.K. , Andrew Morley , Mugalingam S. , Neumann, A., Arhonditsis, G. , Watson, S. , and Dittrich, M.
Nơi đăng: Goldschmidt2015 - Goldschmidt Conference Archive; Số: August 16-21 2015;Từ->đến trang: 1;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Phosphorus (P) is the typical limiting macronutrient for the growth of primary production and the threat of algal blooms. High P concentrations at surface water can reflect not only external runoff, but also that released from sediments. However, there is evidence that P release from sediments can represent a significant source of P and facilitate algal blooms; this process has been poorly characterised. In this study, we applied a non-steady state reactive transport diagenetic model to gain insights into the dynamics of phosphorus binding forms in the sediments and the phosphorus internal loading from the sediments of the Bay of Quinte, a Bay on the north eastern shore of Lake Ontario, Canada. The three basins of the Bay that we investigated had differences in their phosphorus binding forms and phosphorus release, reflecting the distinct spatial temporal patterns of land use and urbanization levels in the watershed. In the model, total phosphorus is divided into adsorbed phosphorus, phosphorus bound with aluminium, organic phosphorus, redox sensitive and apatite phosphorus, and dissolved phosphorus in pore water. Using the fluxes of organic and inorganic matter as dynamic boundary conditions, we simulated the depth profiles of solute and solid components. The model closely reproduced the fractionation data of phosphorus binding forms and soluble reactive phosphorus. We studied the effect of different conditions produced by human development and weather on phosphorus release in the Bay of Quinte.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn