Đoàn Thị Lan Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16980 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Lan Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/08/0
Nơi sinh: Bình Lục
Quê quán Nam Giang, Nam Trực, Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại: Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
Điện thoại: (05113)836923; Mobile: 905147777
Email: phuongdtl@due.edu.vn; lanphuongktpt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/1089 về nhận công tác tại bộ môn Kinh tế tổng hợp, Khoa Thống kế tài, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Năm 1994 đến nay, giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999- 2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Quang Bình. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương ThảoThS. Ông Nguyên ChươngThS. Võ Thị Phương LyThS. Phan Ngọc Định. Mã số: B2012-ĐN04- 07. Năm: 2013. (Mar 31 2016 8:51PM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Di dân giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS Bùi Quang Bình. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Nguyễn Thị Thu HàThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương Thảo. Mã số: B2010-ĐN04-49TĐ. Năm: 2012. (Mar 31 2016 8:44PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu về phân tầng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: B2009-ĐN04-39. Năm: 2011. (Mar 31 2016 7:50PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động khu vực Duyên hải miền Trung từ nay đến năm 2010. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: B2001-14-07. Năm: 2005. (Mar 31 2016 7:54PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đô thị hóa với sự phân cực ở nước ta và miền Trung. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: T99. Năm: 2003. (Mar 31 2016 7:57PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Bàn về định hướng và giải pháp thực hiện quá trình phân công lao động xã hội trên địa bàn các tỉnh Duyên hải miền Trung thời kỳ 1998-2010. Chủ nhiệm: Võ Văn Giảng. Thành viên: Trần Thị Túc - Phó CN đề tàiLê Bảo - Thư kýNguyễn Thành LongĐoàn Thị Lan Phương. Mã số: B98-14-21. Năm: 1999. (Mar 31 2016 8:20PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 31 2016 8:56PM)(May 9 2011 3:48PM)
[1]Kinh tế môi trường Chủ biên: Đoàn Thị Lan Phương. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2011.
[2]giáo trình Xã hội học Chủ biên: Nguyễn Tiến Nam. Đồng tác giả: Đoàn Thị Lan Phương, Nguyễn Mậu Dựng. Nơi XB: Giáo dục Hà Nội. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Số: 92; 133. Năm: 2000; 2005.
[2] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2001.
[3] Ban chấp hành công đoàn Trường Đại học Kinh tế tặng. Số: 34; 05. Năm: 2002; 2004.
[4] Ban chấp hành công đoàn Đại học Đà Nẵng tặng. Năm: 2003.
[5] Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng. Số: 40443. Năm: 2007.
[6] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen. Số: 4920; 5124. Năm: 2007; 2010.
[7] Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế tặng. Số: 15/QĐ 188. Năm: 2009.
[8] Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng. Năm: 2010.
[9] Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5742/QĐKT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn