Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,146,841

 Bàn về định hướng và giải pháp thực hiện quá trình phân công lao động xã hội trên địa bàn các tỉnh Duyên hải miền Trung thời kỳ 1998-2010
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Võ Văn Giảng; Thành viên:  Trần Thị Túc - Phó CN đề tàiLê Bảo - Thư kýNguyễn Thành LongĐoàn Thị Lan Phương
Số: B98-14-21 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn