Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,146,879

 Di dân giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  PGS. TS Bùi Quang Bình; Thành viên:  TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Nguyễn Thị Thu HàThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Số: B2010-ĐN04-49TĐ ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn