Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,146,927

 Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999- 2009: Vấn đề và giải pháp
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Bùi Quang Bình; Thành viên:  TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương ThảoThS. Ông Nguyên ChươngThS. Võ Thị Phương LyThS. Phan Ngọc Định
Số: B2012-ĐN04- 07 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn