Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,472

 Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm:  Lê Minh Sơn; Thành viên:  Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương
Số: T2016.02.36 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Thiết kế nội thất là một công đoạn rất quan trọng để tạo ra được một căn nhà ở đẹp và hoàn chỉnh. Các xu hướng thiết kế nội thất đương đại tại Việt Nam hiện nay là rất đa dạng. Chúng ta không phủ nhận tính hiệu quả và sự ảnh hưởng lớn của các phong cách kiến trúc ngoại lai lên các mẫu thiết kế kiến trúc trong nước. Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng các yếu tố trang trí mỹ thuật của kiến trúc truyền thống Việt Nam vào trong thiết kế nội thất mới là vấn đề đáng được quan tâm. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn