Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,665

 Work-Life Balance: A study from staff working in higher education institutions in Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Bảo Phương
Nơi đăng: The International Conference on Business and Finance 2020; Số: ICBF2020;Từ->đến trang: 1853-1876;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study empirically investigates the level of adoption of work-life balance practices among staff working in higher education institutions in Viet Nam. The data is primary obtain by using questionnaire survey approach. We find that work-life conflict is not significantly associated with work-life balance. We also find that coping strategies that incorporate environmental and individual characteristics are perceived to alternatively help individuals attain work-life balance staff working in higher education institutions in Viet Nam. Moreover, work–life balance is positively associated with outcomes in both work and life dimensions. The findings of this study shed more light on the current work-balance practices in the higher education institutions sector of Vietnam. Further research is required to understand the link between work-life balance and job satisfaction
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn