Nguyễn Hồng Việt Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,356,623

 
Mục này được 25852 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Việt Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/12/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; Tại: University of New South Wales
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: Năng lượng tái tạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường đại học Bách khoa
Điện thoại: ; Mobile: 0917981779
Email: nhvphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2008 - 8/2008: Giảng viên khoa Điện, trường ĐHBK

9/2008 - 7/2010: Cao học tại TUDelft, Hà Lan

8/2010 - 12/2013: Giảng viên khoa Điện, trường ĐHBK

1/2014 - 1/2018: Nghiên cứu sinh tại UNSW, Australia

2/2018 - nay: Giảng viên khoa Điện, trường ĐHBK
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Effects of Surface Charge on Partial Discharge Characteristics in a Cavity at Very Low Frequency Excitation. Authors: H.V.P. Nguyen and B.T. Phung. 2018 IEEE 2nd International Conference on Dielectrics (ICD). Pages: 1-4. Year 2018. (Jun 5 2019 11:10AM)
[2]Article: Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid, Vietnam. Authors: Minh Quan Duong, Thanh Viet Dinh, Van Tan Nguyen, Hong Viet Phuong Nguyen, Ngoc Thien Nam Tran, and Thi Tinh Minh Le. GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK. No: Vol. 12 No.3, ISSN 1905-9094. Pages: 133-138. Year 2018. (Oct 3 2019 9:56AM)
[3]Article: Void discharge behaviours as a function of cavity size and voltage waveform under very low-frequency excitation. Authors: H.V.P. Nguyen and B.T. Phung. IET High voltage. No: 2. Pages: 96-102. Year 2018. (Jun 5 2019 11:08AM)
[4]Article: Modelling partial discharges in an insulation material at very low frequency. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and S. Morsalin. 2017 International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems (ICHVEPS). No: 1. Pages: 451-454. Year 2017. (May 15 2018 9:46AM)
[5]Article: Cavity Discharge Behaviors under Trapezoid-based Voltage at Very Low Frequency. Authors: H. V. P. Nguyen and B. T. Phung. 3rd International Conference on Condition Assessment Techniques in Electrical Systems (CATCON 2017). No: 1. Pages: 160-165. Year 2017. (May 15 2018 9:50AM)
[6]Article: Effects of aging on partial discharge patterns in voids under very low frequency excitation. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and T. Blackburn. 2016 IEEE International Conference on Dielectrics (ICD). No: 1. Pages: 524-527. Year 2016. (May 15 2018 9:43AM)
[7]Article: Partial discharge behaviors in cavities under square voltage excitation at very low frequency. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung and T. Blackburn. 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis. No: 1. Pages: 866-869. Year 2016. (May 15 2018 9:44AM)
[8]Presentations: Effects of ambient conditions on partial discharges at very low frequency (VLF) sinusoidal voltage excitation. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and T. Blackburn. 2015 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC). Pages: 266-269. Year 2015. (Apr 20 2016 1:16PM)
[9]Presentations: Effect of temperatures on very low frequency partial discharge diagnostics. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and T. Blackburn. 2015 IEEE 11th Int. Conf. Prop. Appl. Dielectr. Mater. (ICPADM). Pages: 272-275. Year 2015. (Apr 20 2016 1:17PM)
[10]Presentations: Influence of Voltage Waveforms on Very Low Frequency (VLF) Partial Discharge Behaviours. Authors: H.V.P. Nguyen, B.T. Phung and T. Blackburn. The 19th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH). Pages: n/a. Year 2015. (Apr 20 2016 1:19PM)
[11]Article: A Comparative Study of Partial Discharges Under Power and Very Low Frequency Voltage Excitation. Authors: Thinh Dao, B.T. Phung, T. Blackburn, and H.V.P. Nguyen
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. 2014 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 164-167. Year 2014.
(Nov 21 2014 10:51AM)
[12]Article: Influence of Distributed Generation on Protection Schemes of Medium Voltage Grids. Authors: N.H.V. Phuong, I. Xyngi, M. Popov, L. van der Sluis. 2011 International Power System Transient in Delft, the Netherlands
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 196. Pages: 196 - 202. Year 2011.
(Dec 15 2011 1:48PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngắn mạch
Ngành: Điện
 2011 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn