Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='phuongnhv' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Hồng Việt Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,779,414

 
Mục này được 10577 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Việt Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Điện Kỹ Thuật; Tại: Delft University of Technology
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: - Ổn định hệ thống điện - Nguồn phân tán - Năng lượng tái tạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường đại học Bách khoa
Điện thoại: 05113842738; Mobile: 
Email: phuongnhv@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2008 - 8/2008: Giảng viên khoa Điện, trường ĐHBK
9/2008 - 7/2010: Cao học tại TUDelft, Hà Lan
8/2010 - 12/2013: Giảng viên khoa Điện, trường ĐHBK
1/2014 - nay: Nghiên cứu sinh tại UNSW, Australia
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Effect of temperatures on very low frequency partial discharge diagnostics. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and T. Blackburn. 2015 IEEE 11th Int. Conf. Prop. Appl. Dielectr. Mater. (ICPADM). Pages: 272-275. Year 2015. (Apr 20 2016 1:17PM)
[2]Presentations: Influence of Voltage Waveforms on Very Low Frequency (VLF) Partial Discharge Behaviours. Authors: H.V.P. Nguyen, B.T. Phung and T. Blackburn. The 19th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH). Pages: n/a. Year 2015. (Apr 20 2016 1:19PM)
[3]Presentations: Effects of ambient conditions on partial discharges at very low frequency (VLF) sinusoidal voltage excitation. Authors: H. V. P. Nguyen, B. T. Phung, and T. Blackburn. 2015 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC). Pages: 266-269. Year 2015. (Apr 20 2016 1:16PM)
[4]Article: A Comparative Study of Partial Discharges Under Power and Very Low Frequency Voltage Excitation. Authors: Thinh Dao, B.T. Phung, T. Blackburn, and H.V.P. Nguyen
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. 2014 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 164-167. Year 2014.
(Nov 21 2014 10:51AM)
[5]Article: Influence of Distributed Generation on Protection Schemes of Medium Voltage Grids. Authors: N.H.V. Phuong, I. Xyngi, M. Popov, L. van der Sluis. 2011 International Power System Transient in Delft, the Netherlands
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 196. Pages: 196 - 202. Year 2011.
(Dec 15 2011 1:48PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngắn mạch
Ngành: Điện
 2011 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
[2]Rơ le tự động hóa
Ngành: Điện
 2011 Sinh viên hệ cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn