Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='phuongnnu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Ngọc Uyên Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,930,608

 
Mục này được 587 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Uyên Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: -2014; Chuyên ngành: Quản trị dự án; Tại: Trường Đại học Coventry
Dạy CN: Quản trị kinh doanh tổng quát
Lĩnh vực NC: Quản trị dự án
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 05113836934; Mobile: 05113836934
Email: phuongnnu@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -2011-2012: giảng viên tập sự Khoa Quản trị Kinh doanh
-2011-nay: giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn