Nguyễn Thị Thu Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,754,069

 
Mục này được 56 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/08/1980
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nttphuong@ued.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc _ Quảng Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Phương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 85. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn