Phan Đặng My Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,696,182

 
Mục này được 2248 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đặng My Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/11/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân Hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Trường Đại học Wollongong, Úc
Dạy CN: Tài chính.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K298/14A Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 01/2002 đến 12/2003: Trợ giảng, Khoa Tài chính - Thống kê nay là Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh (nay là Trường Đại học Kinh tế) - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2004 đến 12/2005: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2006 đến 07/2007: Học cao học ngành Tài chính tại Trường Đại học Kỹ nghệ Sydney, Úc.
- Từ 08/2007 đến 12/2013: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2014 đến 03/2019: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Wollongong, Úc
- Từ 04/2019 đến nay: Giảng viên Khoa ngân hàng, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tác giả: Võ Thị Thuý Anh - Phan Đặng My Phương. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 10/2010. Trang: 52-60. Năm 2010. (May 18 2011 4:04PM)
  
 Khen thưởng
[1] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại Học Kinh tế), Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện khoá học 1997 – 2001. Năm: 2001.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thuế
Ngành: Kinh tế học
 2007   Đại học Kinh tế
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Kinh tế học
 2007 
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Kinh tế
[3]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2007   Đại học Kinh tế
[4]Tài chính tiền tệ
Ngành: Kinh tế học
 2003 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn