Phan Liễn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,987

 
Mục này được 17897 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Liễn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/08/1985
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Hòa Minh - Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý; Tại: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Thí nghiệm Vật lý
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: plien@ued.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn