Phạm Lý Triều
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13884 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Lý Triều
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/10/1992
Nơi sinh: Bắc Trà My, Quảng Nam
Quê quán Thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học xây dựng; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: 2015; Chuyên ngành: Tin học xây dựng; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Thí nghiệm thấm dưới đáy công trình
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Phòng thí nghiệm Công trình thủy, Bộ môn Công trình Thủy, Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 12/2015: Bắt đầu công tác tại Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Phụ trách PTN Công trình thủy, quản trị website và fanpage của Khoa XD TL-TĐ.
Tháng 04/2016: Bí thư Đoàn thanh niên.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017. (Feb 14 2019 10:12AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương án sản xuất gạch block sử dụng chất thải bùn đỏ từ việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Phạm Lý Triều. Mã số: CBT02-02-2016. Năm: 2016. (Feb 14 2019 10:11AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hệ số sức cản của một mảng các hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 115-124. Năm 2017. (Feb 14 2019 10:14AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn