Phan Minh Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,294

 
Mục này được 44029 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Minh Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1965
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế biến thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá thực phẩm, Công nghệ đồ uống
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 519684; Mobile: 0913402314
Email: pmthang@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Đà Nẵng (………. – ….….). Phó Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 200… đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn