Phan Minh Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,351,849

 
Mục này được 23220 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Minh Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1959
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Phương pháp dạy–học Toán bậc tiểu học, Toán xác suất và thống kê, Toán cao cấp 1.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0914048799
Email: pmtrung@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên trung học phổ thông tỉnh Gia Lai (1981–1986). Giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp tại TP Đà Nẵng (1986–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (1995 đến nay).    

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn